K sodelovanju vabimo učitelje slovenščine, italijanščine in računalništva (honorarne sodelavce) za poučevanje v programih izobraževanja odraslih.

Izobrazbeni pogoji:

  • profesor slovenščine
  • profesor italijanščine
  • profesor računalništva

Zaželena dodatna znanja in kompetence: izkušnje pri delu z odraslimi.

Pisne prijave z življenjepisom pošljite na tajništvo@lu-koper.si do 8. 9. 2023.

Dostopnost