Izobraževanja za vodenje neformalnih programov

Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 – NIPO

Namen projekta je usposobiti zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, da izboljšajo kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo. Pridobljene kompetence bodo odgovarjale tudi na razvojne potrebe delodajalcev in prispevale k poklicnemu in osebnemu razvoju. Skupaj s partnerji  Ljudsko univerzo Ajdovščina (poslovodeči konzorcijski partner), Javnim zavodom Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana, Ljudsko univerzo Radovljica in Ljudsko univerzo Škofja Loka skrbimo za karierni razvoj strokovnih delavcev kohezijske regije Zahodna Slovenija.

Projekt v okviru javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Več…eu-skladi.si

Cilj projekta je, v programe  izpopolnjevanja vključiti in usposobiti 871 izobraževalcev iz Zahodne kohezijske regije. Cilj projektnega partnerstva je zagotoviti pokritost celotne Zahodne kohezijske regije, približati in omogočati večjo dostopnost izobraževalnih programov vsem udeležencem projekta. Na tak način bomo pomembno prispevali k zmanjšanju ovir (oddaljenost kraja, pomanjkanje časa itd.), ki so najpogostejši razlog,  da se izobraževalci ne odločijo za vključitev v programe izpopolnjevanja. Cilje projekta in javnega razpisa bomo dosegli tudi z uporabo inovativnih pristopov in metod pri izvajanju izobraževanj (kombinirano učenje, on-line, metoda obrnjenega učenja in poučevanja itd.). Na podlagi opisanega bo končni rezultat naložbe priprava strokovnih podlag za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju.

Strokovni delavci z Obale in Krasa lahko svoje veščine izpopolnite na Ljudski univerzi Koper. Na voljo so 20-urni programi z različnimi tematikami.

Vse delavnice
TEČAJ PRIČETEK URNIK LOKACIJA INFO IN PRIJAVE (v zadevi označite ime delavnice)
Inovativno delo v učilnicah 30. 9. 2020 *pon, sre
16.30- 19.30
LU Koper
do 20. 9. 2020 na
info@lu-koper.si
Učitelj pod stresom 10. 2. 2021 *pon, sre
17.00-19.15
na daljavo do 1. 2. 2021 na
info@lu-koper.si
E-bonton 6. 4. 2021 *tor, čet
16.30-18.45
na daljavo do 25. 3. 2021 na
info@lu-koper.si
Inovativno delo v učilnicah 7. 4. 2021 *pon, sre
17.00-19.15
na daljavo do 25. 3. 2021 na
info@lu-koper.si
Inovativno delo v učilnicah 22. 4. 2021 *tor, čet
13.00-16.00
LU Koper do 10. 4. 2021 na
info@lu-koper.si
Timsko delo in uspešna komunikacija v izobraževanju odraslih 7. 5. 2021 *pon, sre, pet
13.00-16.00
LU Koper do 25. 4. 2021 na
info@lu-koper.si
Inovativno delo v učilnicah 6. 5. 2021 *tor, čet
13.00-16.00
LU Koper do 25. 4. 2021 na
info@lu-koper.si
Učitelj pod stresom 18. 5. 2021 *tor, čet
16.00-19.00
LU Koper do 7. 5. 2021 na
info@lu-koper.si
Timsko delo in uspešna komunikacija v izobraževanju odraslih 19. 5 2021 *sre, pet
12.00-14.15
LU Koper do 7. 5. 2021 na
info@lu-koper.si
Timsko delo in uspešna komunikacija v izobraževanju odraslih 20. 5. 2021 *tor, čet
8.00-10.15
LU Koper do 7. 5. 2021 na
info@lu-koper.si
Timsko delo in uspešna komunikacija v izobraževanju odraslih 9. 6. 2021 *pon, sre, pet
12.00-14.15
LU Koper do 1. 6. 2021 na
info@lu-koper.si
Timsko delo in uspešna komunikacija v izobraževanju odraslih 22. 4. 2022 *sre, pet
12.00-15.45
LU Koper do 10. 4. 2022 na
info@lu-koper.si
Timsko delo in uspešna komunikacija v izobraževanju odraslih 5. 5. 2022 *tor, čet
14.00-17.00
LU Koper do 25. 4. 2022 na
info@lu-koper.si

*možne so spremembe urnika

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; ter specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Nada Čupković

Nada Čupković

svetovalka

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost