Izobraževanja učiteljev odraslih

Izpopolnjevanje učiteljev in mentorjev za učenje v neformalnih programih za odrasle – NIPO

 

Učitelji in mentorji, ki učijo odrasle, se lahko tudi na Ljudski univerzi Koper izobražujejo brezplačno. Na voljo so 20-urni programi izpopolnjevanja z različnimi tematikami.

Namen projekta je usposobiti zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, da izboljšajo kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo. Pridobljene kompetence bodo odgovarjale tudi na razvojne potrebe delodajalcev in prispevale k poklicnemu in osebnemu razvoju. Projekt v okviru javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija.

Vodilni partner je Ljudska univerza Ajdovščina. Skupaj s partnerji (Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana, Ljudska univerza Koper, Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Škofja Loka) pokrivamo kohezijsko regijo Zahodne Slovenije.

Programi:

Trenutno razpisujemo:

Učitelj pod stresom
 • Program tečaja
 • Namenjeno: učiteljem in mentorjem v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle (NIPO) – samo za zaposlene
 • Urnik: ponedeljek in sreda, 17.00-19.15
 • Pričetek: 10. 2. 2021
 • Prijava: KLIK NA PRIJAVNICO

Več informacij: nada.cupkovic@lu-koper.si

Doslej smo izvedli programe:
  TEČAJ PRIČETEK URNIK CILJNA SKUPINA LOKACIJA
1 Inovativno delo v učilnicah 30. 9. 2020 16.30- 19.30

Učitelji

NIPO

LU Koper

Načrtujemo tudi nove programe, ki bodo predvidoma vključevali naslednje vsebine:

 • ugotavljanje izobraževalnih potreb ranljivih skupin odraslih,
 • izbira in uporaba andragoških metod in didaktičnih pristopov,
 • spodbujanje timskega dela in samostojnega učenja,
 • povezovanje razvoja pismenosti in temeljnih zmožnosti z različnimi življenjskimi področji
 • teoretski temelji, ki so pomembni za delo s ciljnimi skupinami,
 • značilnosti različnih ciljnih skupin (sociološki in antropološki vidiki),
 • spremljanje napredovanja in priprava popisa pridobljenih kompetenc,
 • izvedbeno načrtovanje na ravni skupine in posameznika
 • poučevanje priseljencev,
 • medkulturne razlike,
 • uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževanju in e-učenje.

Več o projektu si lahko preberete TUKAJ.

 

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Kristina Udovič Kocjančič

Kristina Udovič Kocjančič

direktorica

Morda bi vas zanimalo tudi:

 • Nacionalne poklicne kvalifikacije
 • Svetovanje za zaposlene in brezposelne
 • Znanje na klik
Dostopnost