Med 23. in 27. oktobrom 2023 smo na Ljudski univerzi Koper izvedli prvo mobilnost v sklopu Erasmus+ projekta Sodobno središče za samostojno učenje – pot do vključujoče, digitalne in trajnostne skupnosti. Na sledenje na delovnem mestu smo se štiri sodelavke odpravile v Španijo, na institucijo Ceper Cehel de Albuñol, ki je priznano javno središče vseživljenjskega učenja andaluzijske vlade. Zaradi svoje lokacije je organizacija izrazito podeželsko središče, ki se pri svojem delu povezuje tako z lokalnim kot tudi nacionalnim in mednarodnim okoljem.

Ustanova ponuja raznovrstne programe za odrasle, pri njihovem izvajanju pa aktivno uporablja nove tehnologije ali inovativne učne pristope, zato smo bili zelo hvaležni za deljenje izkušenj in izmenjavo dobrih praks, ki jih bomo lahko prenesli v delovanje našega zavoda.

Med petdnevnim obiskom smo poleg šole gostiteljice spoznali še tri ustanove za izobraževanje odraslih, šolski center za poklicno izobraževanje, urad za priseljence ter regijski zavod za šolstvo. Z vsemi institucijami smo iskali sinergije, navezali stike in se z nekaterimi med njimi (s katerimi smo našli največ skupnih točk) dogovorili, da bomo z njimi sodelovali v naslednjih zgodbah na Erasmus+ področju.

Z mobilnosti smo se tako vrnile z obilo novih idej za naše nadaljnje delo in z lepim spominom na gostitelje, ki so nas navdušili z odprtostjo ter gostoljubjem in jih bomo spomladi 2024 z odprtimi rokami sprejeli tudi na študijskem obisku na našem zavodu.

Dostopnost