V torek, 21. marca 2023,  je na ustanovitveni seji moči združilo 13 partnerjev v skrbi za boljšo dostopnost dejavnosti svet, za lažje ugotavljanje potreb odraslih po izobraževanju ter odzivanju nanje in s tem hitrejši razvoj človeških virov v lokalnem in regionalnem okolju.

Strateški svet sestavljamo partnerji: Ljudska univerza Koper, Mesta občina Koper, Občina Izola, Občina Piran, Občina Ankaran, Regionalni razvojni center Koper, Zavod RS za zaposlovanje – Območna služba Koper, Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper, Primorska gospodarska zbornica, Center za socialno delo Južna Primorska, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Zavod RS za šolstvo – OE Koper in Središče Rotunda.

Izkazana pripravljenost za aktivno in usklajeno delovanje na področju izobraževanja odraslih v lokalnem okolju nam daje velik zagon in odgovornost za delo v prihodnje in doprinos k pozitivnim spremembam na tem področju.

Dostopnost