Veseli smo, da je bila prijava našega projekta z naslovom Sodobno središče za samostojno učenje – pot do vključujoče, digitalne in trajnostne skupnosti pozitivno ocenjena s strani nacionalne agencije CMEPIUS. Projekt bo posameznim zaposlenim Ljudske univerze Koper in trem našim udeležencem med 1. 6. 2023 ter 30. 11. 2024 omogočil različne mobilnosti v državah Evropske unije.

V tem času se bomo napotili na tri izobraževalne obiske na delovnem mestu v Španijo, na Hrvaško in na Portugalsko ter se na Islandiji udeležili strukturiranega tečaja z naslovom Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), spletne aplikacije, družbena omrežja in spletna orodja za novo izobraževanje.

Na Ljudski univerzi Koper smo projekt prijavili, ker želimo razviti sodobno in spletno dostopno središče za samostojno učenje, ki bo učečim se ponujalo moderna gradiva ter ustrezno učno podporo usposobljenih svetovalcev in izobraževalcev. Zato moramo zaposlene opremiti z novimi kompetencami ter spoznati sodobne, inovativne pristope za digitalno opismenjevanje in nudenje digitalne svetovalne podpore (mentorstva) na daljavo.

Ker smo si pri zasnovi projekta zastavili realno dosegljive cilje, smo trdno prepričani, da bo projekt prinesel številne pozitivne učinke – tako pri zaposlenih in naših udeležencih izobraževanja kot tudi pri drugih deležnikih v lokalnem okolju.

Dostopnost